apspūdinti

apspūdinti
apspū̃dinti tr., intr. Š šnek. pamažu, tyliai apeiti. \ spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; praspūdinti; prispūdinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atspūdinti — atspū̃dinti intr. Š šnek. pamažu, tyliai ateiti: Užteko žodelio, ir atspū̃dino Lnkv. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspūdinti — išspū̃dinti intr. Š, DŽ, NdŽ, Krž, Krkl; L, G111, BM41(An) šnek. pamažu išeiti: Gaidys su vaiku, suglemžę knygeles, išspūdino namo Žem. Valandelę patrukęs, sūnus išspūdino laukan M.Valanč. Išspū̃dino pro duris, kad negautų lupt Mrj. spūdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspūdinti — nuspū̃dinti intr. DŽ, Brs, Gž šnek. pamažu nueiti: Sugėdintas nuspū̃dino šalin Plt. Pavampsojo pavampsojo ir nuspū̃dino Ll. Lapė, nieko nepešus, nuspū̃dino į girią Krsn. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parspūdinti — parspū̃dinti intr. NdŽ šnek. pamažu pareiti: Marytė parspū̃dina, tėvuo pusryčius nunešusi Krkl. Daugiau šis pasiėmęs tuos savo pinigėlius ir parspūdinęs namo SI191(Jnš). spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspūdinti — paspū̃dinti intr. BzF175, NdŽ šnek. pamažu pasitraukti, nueiti: Susizgribęs senolis paspūdino šalin M.Valanč. Slaptu nu sargų paspūdino S.Dauk. Jau paspū̃dino nu kamaros Brs. Atgal į savo tėviškę paspūdino TP1880,41. spūdinti; apspūdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspūdinti — praspū̃dinti intr. šnek. pamažu praeiti: Retai praspūdina koks nors vienišas praeivis rš. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispūdinti — prispū̃dinti intr. šnek. pamažu prieiti, prislinkti: Aš tada užuolankom užuolankom prispūdinau prie ąžuolo rš. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įspūdinti — įspū̃dinti intr. Š, NdŽ, Kv, KlvrŽ šnek. pamažu įeiti: Šuva gi anspū̃dinęs gryčion, palindęs pastalėn BM51(Skp). spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”